காலம் பதில் சொல்லும்

by sabitha 2010-02-22 18:19:22

பெண்ணே - உன்
கண்ணீரை ஏன்
தலையணைக்கு தடவி கொடுக்கிறாய்
தரணிக்கு தெரியப்படுத்து
காலம் பதில் சொல்லும் - நீ
கற்புள்ள கண்ணகி என்று ....

Tagged in:

1437
like
0
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments