குர்ஆன் குறித்து குர்ஆன் கூறுவது

by Geethalakshmi 2012-01-25 13:52:28

குர்ஆன் குறித்து குர்ஆன் கூறுவது


''நிச்சயமாக இக் குர்ஆனை நன்கு நினைவு படுத்திக் கொள்ளும் பொருட்டே எளிதாக்கி வைத்திருக்கின்றோம் எனவே இதிலிருந்து நல்லுணர்வு பெறுவோர் உண்டா? (54:32)''

''மேலும் அவர்கள் இந்தக் குர்ஆனை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டாமா? அல்லது அவர்கள் இருதயங்கள் (இருக்கின்றனவே) அவற்றின் மீது பூட்டுப் போடப்பட்டு விட்டனவா? (47:24)''
1325
like
0
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments