நெல்லை தமிழ்

by muthu 2013-08-12 13:00:10

நான் சொல்லுதேன் - நான் சொல்லுகிறேன்
அவன் நிக்கான் - அவன் நிற்கிறான்
tirunelveli.jpg
நீங்க வருதியளோ? - நீங்கள் வருகிறீர்களோ?
ஏளா! நீ எப்ப வருத? - ஏ பிள்ளை ! நீ எப்பொழுது வருகிறாய்?
முடுக்குது - நெருக்குகிறது
சொல்லுதான் - சொல்கிறான்மறைசொற்கள்
அண்ணாச்சி - பெரியோர்களை மரியாதையாக அழைப்பது
ஆச்சி : வயதான பெண்மணி .் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் 'பாட்டி'யை ஆச்சி என்று அழைப்பார்கள்.
பைதா - சக்கரம்
கொண்டி - தாழ்ப்பாள்
பைய - மெதுவாக
சாரம் - லுங்கி
கோட்டி - மனநிலை சரியில்லாதவர்.
வளவு - முடுக்கு,சந்து
வேசடை - தொந்தரவு
சிறை - தொந்தரவு
சேக்காளி - நண்பன்
தொரவா - சாவி
மச்சி - மாடி
கொடை - திருவிழா
கசம் - ஆழமான பகுதி
ஆக்கங்கெட்டது - not cconstructive (a bad omen)
துஷ்டி - எழவு
சவுட்டு - குறைந்த
கிடா - பெரிய ஆடு
செத்த நேரம் - கொஞ்ச நேரம்
குறுக்க சாய்த்தல் - படுத்தல்
பூடம் - பலி பீடம்
அந்தானி - அப்பொழுது
வாரியல் - துடைப்பம்
இடும்பு - திமிறு
சீக்கு - நோய்
சீனி - சர்க்கரை
ஒரு மரக்கா வெதப்பாடு - சுமார் 8 செண்ட் நிலம்
நொம்பலம் - வலி
கொட்டாரம் - அரண்மனை
திட்டு - மேடு
சிரிப்பாணி - சிரிப்பு
திரியாவரம் - குசும்புத்தனம்
பாட்டம் - குத்தகை
பொறத்தால - பின்னாலே
மாப்பு - மன்னிப்பு
ராத்தல் - அரை கிலோ
சோலி – வேலை
சங்கு – கழுத்து
செவி – காது
மண்டை – தலை
செவிடு – கன்னம்
சாவி – மணியில்லாத நெல், பதர்
மூடு – மரத்து அடி
குறுக்கு – முதுகு
வெக்க - சூடு, அனல் காற்று
1548
like
0
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments