காதல் வைரஸ் - ஹே ஹே என்ன ஆச்சு உனக்கு? பாடல்

by Sanju 2010-01-08 19:23:15

படம் : காதல் வைரஸ்
பாடல் : ஹே ஹே என்ன ஆச்சு உனக்கு?ஹே ஹே என்ன ஆச்சு உனக்கு?
புதுசாய் இந்த பார்வை எதற்கு?
நேற்று நீ இப்படி இல்லை
இன்றெப்படி நல்லவன் ஆனாய்?

ம்ம் ... ம்ம் ... ம்ம் ... ம்ம் ... மவனே ...

காதல் வைரஸ் உன்னை தாக்கியதோ
கவிஞன் என்று உன்னை ஆக்கியதோ

காதல் வைரஸ் உன்னை தாக்கியதோ
ம்ம் ... ம்ம் ... ம்ம் ... ம்ம் ...

பெண்ணை பெண்ணை பெண்ணை பெண்ணை
பெண்ணை பார்த்ததும் வழிபவன் வேண்டாம்
டைம் கேட்டதும் குழைபவன் வேண்டாம்
நான் சொல்வதை செய்பவன் வேண்டாம்
சொல்லாததை செய்பவன் வேண்டாம்
சும்மா உம்-என இருப்பவன் வேண்டாம்
தினம் ஜம்-என இருப்பவன் வேண்டாம்
பெண்ணை அடிகடி ரசிப்பவன் வேண்டாம்
ரசிக்காமல் இருப்பவன் வேண்டாம்
ரொம்பவும் ரொம்பவும் உத்தம புத்திரன் வேண்டாம்
வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்
ஹே ஹே என்ன ஆச்சு உனக்கு?
புதுசாய் இந்த பார்வை எதற்கு?
நேற்று நீ இப்படி இல்லை
இன்றெப்படி நல்லவன் ஆனாய்?


செல் போன்கலை மறந்தவன் வேண்டும்
தொலைகாட்சியை துறந்தவன் வேண்டும்
சுய புத்தியில் வாழ்பவன் வேண்டும்
பய பக்தியில் கொஞ்சோண்டு வேண்டும்
ரொம்ப இயல்பா நடப்பவன் வேண்டும்
வெளி படையாய் இருப்பவன் வேண்டும்
எப்போவாச்சு கோவிக்க வேண்டும்
செல்ல பெயர் வெச்சு கூப்பிட வேண்டும்
அட அப்பவும் இப்பவும் எப்பவும் எங்களின்
நண்பனாக வாழ்ந்திட வேண்டும்

காதல் வைரஸ் உன்னை தாக்கியதோ
கவிஞன் என்று உன்னை ஆக்கியதோ
5133
like
3
dislike
3
mail
flag

You must LOGIN to add comments