அழகிய பிராத்தனைகள்…

by satheesh 2010-02-05 17:25:25

இமைகள் இரண்டையும் இறுக்க மூடிக்கொண்டு
மெல்லிய இதழ்களை
மெதுவாய் அசைத்தபடி…

நீ முணுமுணுக்கும்
பிராத்தனைகளை கேட்பதற்காகவே
கோவில் கருவறையில்
காத்திருக்கிறது கடவுள் !

Tagged in:

1325
like
0
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments