எங்கே சென்று விடுவாய் என்னைத் தவிர்த்துவிட்டு?

by satheesh 2010-02-05 17:26:37

என் உதட்டின் கடைசிப் புன்னகை
என் கண்களின் மிக நீண்ட கண்ணீர்
இரண்டுமே நீ கொடுத்தவை!

என்னை விட்டு விலகுவதாக நினைத்து
ஓடிக் கொண்டேயிருக்கிறாய்...

வானமாய் என் அன்பை
விரித்து வைத்திருக்கிறேன்..

எங்கே சென்று விடுவாய்
என்னைத் தவிர்த்துவிட்டு?

Tagged in:

1291
like
0
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments