கண்ணீர் மழை

by sabitha 2010-03-31 19:28:04

கண்ணீர் துளிகளை மழையாக தூது அனுப்பியுள்ளேன்
என் அன்பை நீ உணர!
என்னவனே உன் இதயத்தை கரைக்கவே அனுப்பியுள்ளேன்
கண்ணீர் மழை தூதாக!
கண்ணீர் துளிகளே! அதிகமாக கரைய விடாதீர்கள்
என்னவன் இதயம் கல்லல்ல....
எள்ளினும் மெலியதானது அவன் உள்ளம்!

Tagged in:

2045
like
0
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments