குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா (Kurai Ondrum Illai Song)

by ArulKumar 2009-11-17 11:37:52

Kurai Onrum Illai Song

Kurai Onrum Illai is a Tamil devotional song written by C. Rajagopalachari. The song was written in praise of the Hindu god Krishna and set in Carnatic music. The song was sung by M. S. Subbulakshmi at the United Nations in 1969.
Song in Tamil

குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
குறையொன்றும் இல்லை கண்ணா
குறையொன்றும் இல்லை கோவிந்தா
கண்ணுக்குத் தெரியாமல் நிற்கின்றாய் கண்ணா
கண்ணுக்குத் தெரியாமல் நின்றாலும் எனக்கு
குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
வேண்டியதைத் தந்திட வேங்கடேசன் என்றிருக்க
வேண்டியது வேறில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா

திரையின்பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா - உன்னை
மறையோதும் ஞானியர் மட்டுமே காண்பார்
என்றாலும் எனக்கொன்றும் குறையில்லை கண்ணா
குன்றின்மேல் கல்லாகி நிற்கின்ற வரதா
குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா

கலினாளுக்கிறங்கி கல்லிலே இறங்கி
நிலையாகக் கோவிலில் நிற்கின்றாய் கேசவா
குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
யாதும் மறுக்காத மலையப்பா உன் மார்பில்
ஏதும் தர நிற்கும் கருணைக் கடல் அன்னை
என்றும் இருந்திட ஏது குறை எனக்கு
ஒன்றும் குறையில்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா
மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா


Song in English

Kurai onrum illai, Maraimurthi kanna!
kurai onrum illai, Kanna!
kurai onrum illai, Govinda!
Kannukku theriyamal nirkinray kanna;
kannukku theriyamal ninralum enakku
kurai onrum illai maraimurttik kanna.
Vendiyadhai thandhida Venkatesan enrirukka,
Vendiyadhu ver illai maraimurthi kannaa
Manivanna! Malaiyappa! Govinda! Govinda!

Tiraiyinpin nirkinray kanna - unnai
marai odum gnaniyar mattume kanpar,
enralum kurai onrum enakku illai kanna.
Kunrin mel kallakki nirkinra varada
kurai onrum illai, Maraimurthi kanna!
Manivanna! Malaiyappa! Govinda! Govinda!

Kalinalukkirangi, kallile irangi,
nilaiyaka kovilil nirkinray kesava
Yadum marukkada malaiyappa – un marbil
Edum tara nirkum karunai kadal annai
enrum irundhida eadhu kurai enakku
onrum kurai illai maraimurthi kanna
Manivanna! Malaiyappa! Govinda! Govinda!

English translation

No regrets have I
My lord,
None.
Lord of the Written Word,
My light, my sight,
My very eyes
No regrets,
None.
Though you stand
Where I behold you not
My light, my very eyes,
Protector of all earthlings
I know you sustain me
Lord of the Venkata Hill so pure
You meet my hunger, my thirst
My hope, my prayer
You keep me from harm,
Lord of the Sparkling Gems,
I need naught else
Father of the Seven Hills,
Naught else.

You stand — do you not? —
Veiled by a screen
Only the learned can part
For they are the learned
Which I am not
But no, no regrets have I.
Crowning this hill
You stand as rock
Giver of Boons
Immutable God
Father to these hills
No regrets have I
Govinda !
1909
like
1
dislike
3
mail
flag

You must LOGIN to add comments