மாங்கல்யம் தந்துனானே

by Ramya 2009-11-24 12:37:29

மாங்கல்யம் தந்துனானேன - mangalyam thanthuna naena

மாங்கல்யம் தந்துனானேன ஹிந்து சமய மந்திரம்.

மாங்கல்யம் தந்துனானேன
மமஜீவன ஹேதுனா
தந்தே பத்னாமி ஷுபகே
வம்ஜீவ ஷரதாம்ஷகம்
maagalyam thanthuna naena
mamajeevana haethuna
thanthe padnaami shubagae
vamjeeva sharadhaamshagam
3476
like
1
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments