உலகமே நீதான்!

by Nirmala 2010-09-24 15:32:26

உலகில் நீ யாரோ தான்.
ஆனால்... யாருக்கோ
உலகமே நீதான்!
2354
like
2
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments