வித்யாசம் காதல் கவிதை

by vishba 2012-10-04 15:05:52

கொடு என்றான் காதலியிடம் ..

உதட்டு சாயத்தால் கண்ணம் சிவக்கும் என்று .

அவளும் கொடுத்தாள் ,, சிவந்தது கண்ணம் ... ஆனால்?

ஆழபதிந்த ஐந்துவிரல்ககளின் அடையாளம் ...!!!!!

அவன் காதலின் அடையாளமாய் .முத்தம் கேட்டான்....

இவள் சத்தமாய் கொடுத்தாள் காதல் இல்லை என்று ...

Laughing
1451
like
1
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments