குர்ஆன் பாதுகாக்கப்பட்ட விதம்

by Geethalakshmi 2012-01-25 13:53:59

குர்ஆன் பாதுகாக்கப்பட்ட விதம்


1. நபி(ஸல்) அவர்கள் தம் மனதில் பாதுகாத்து வைத்திருந்தார்கள்.
2. நபித்தோழர்கள் தம் மனதில் பாதுகாத்து வைத்திருந்தனர்.
3. காத்திப் வஹி என்னும் எழுத்தாளர்கள் ஏடுகளில் எழுதி பாதுகாத்து வைத்திருந்தனர்.
1218
like
0
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments