நானும் வறுமை கோட்டின் கீழ்தான் வாழ்கிறேன்...!

by satheesh 2010-02-05 17:36:07

எப்போதும் என் கனவில் நீ
எப்போதாவது உன் நினைவில் நான்!
எப்போதும் என் மூச்சாய் நீ
எப்போதாவது உன் பேச்சில் நான்!
நானும் வறுமை கோட்டின்
கீழ்தான் வாழ்கிறேன்
உன் அன்பை
சம்பாதிக்கத் திணறுவதால் ... !

Tagged in:

1661
like
0
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments