உன்னகுள் எல்லாமே அழகு

by Rameshraj 2010-02-06 11:39:29உயிருக்குள் மனிதன் அழகு ,
மனிதனுக்குள் பெண் அழகு ,
பெண்ணுக்குள் நீ அழகு ,
உன்னகுள் எல்லாமே அழகு.

Tagged in:

1553
like
0
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments