நெஞ்சம் மறப்பதில்லை

by savitha 2010-02-06 15:53:25

நெஞ்சம் மறப்பதில்லை அது நினைவை இழக்கவில்லை
நான் காத்திருந்தேன் உன்னைப் பார்த்திருந்தேன்
கண்களும் மூடவில்லை என் கண்களும் மூடவில்லை

காலங்கள் தோறும் உன்மடி தேடி கலங்கும் என் மனமே
வரும் காற்றினிலும் பெரும் கனவிலும் நான் காண்பது உன் முகமே
நான் காண்பது உன் முகமே

தாமரை மலரில் மனதினை எடுத்து தனியே வைத்திருந்தேன்
ஒரு தூதுமில்லை உன் தோற்றமில்லை கண்ணில் தூக்கம் பிடிக்கவில்லை
கண்ணில் தூக்கம் பிடிக்கவில்லை

Tagged in:

1977
like
0
dislike
0
mail
flag

You must LOGIN to add comments